Jak rozwijają się wargi sromowe w okresie dojrzewania?

Zdarza się, że w okresie dojrzewania wargi sromowe mniejsze są nadal większe niż wargi sromowe większe i wystają spomiędzy nich. W okresie dojrzewania wargi sromowe większe rosną i grubieją, zakrywając wargi sromowe mniejsze całkowicie lub prawie całkowicie. Jednak rozwój fizyczny w trakcie dojrzewania jest indywidualny.